سازهای سنتی

سازهای سنتی

کلاسهای سازهای سنتی ، کلاسهای سنتور در روزهای دوشنبه و چهارشنبه برگزار می‌گردد. استاد سنتور آقای همت آبادی یکی از شاگرادن ممتاز استاد پایورمی‌باشند . شیوه ی تدریس ایشان همانند تدریس استاد پایور می‌باشد . کلاسها به صورت تک نفره برگزار می‌شود حضور پدر یا مادر سر کلاس درس بلامانع است.قابل به ذکر است استاد همت آبادی هنرجویانی تربیت نموده اند که خود در آموزشگاه های موسیقی مختلف در سمت مدرس سنتور مشغول     به فعالیت هستند.

کلاسهای سازه‌های کوبه ای این آموزشگاه موسیقی شامل دف ، تنبک و تنپومی‌باشد .که در روزهای شنبه و دوشنبه      و سه‌شنبه برگزار می‌گردد . اساتید مربوطه در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی عبارتند از آقایان زرکار، خیری وفرازورعی می‌باشند.کلاسها هفته ای یک جلسه و به صورت تک نفره در این آموزشگاه موسیقی برگزار می‌گردد.

کلاسهای نی در روزهای دوشنبه توسط آقای آزاد در این آموزشگاه موسیقی برگزار می‌شود. کلاسها هفته ای یک   جلسه و به صورت تک نفره و خصوصی برگزارمی‌گردد.

کلاسهای تارو سه تار در روزهای سه‌شنبه و پنجشنبه برقراراست مدرس مربوطه آقای رامبد لطیفی میباشد.
این کلاسها در هفته یک جلسه بصورت خصوصی تشکیل می‌گردد