سازهای کلاسیک

سازهای کلاسیک

کلاسهای سازهای کلاسیک  :

کلاسهای ویولن در روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی برگزار می‌گردد .

اساتیدی که در این آموزشگاه موسیقی به امر تدریس اشتغال دارند عبارتند از آقایان حسین اعتمادی، فربد لطیفی، کاوه تسعیری ومهرداد کشانی . در کنار موسیقی کلاسیک، ویولن ایرانی به صورت آکادمیک در این مرکز آموزش داده می‌شود.

کلاسهای پیانو در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی در روزهای شنبه و دوشنبه توسط خانم ابراهیم پور و در روزهای یکشنبه و چهارشنبه توسط آقای الماسیان برگزار می‌شود.

کلاسهای سازهای کلاسیک هفته ای یک جلسه با توجه به انتخاب استاد در آموزشگاه موسیقی برگزار می‌شود .کلاسها به صورت تک نفره و به صورت خصوصی در آموزشگاه موسیقی شرق تهران برگزار می‌شود. حضور همراه  بلامانع است.
کلاسهای گیتار کلاسیک در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه برگزار می‌شود.

اساتیدی که در آموزشگاه موسیقی مشغول به تدریس هستند عبارتند از آقایان اخگر و بیات .