سازهای کلاسیک

سازهای کلاسیک

کلاسهای سازهای کلاسیک  :

کلاسهای ویولن در روزهای شنبه و یکشنبه و دوشنبه و چهارشنبه و پنج‌شنبه در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی برگزار می‌گردد .اساتیدی که در این آموزشگاه موسیقی به امر تدریس اشتغال دارند عبارتند از آقایان حسین اعتمادی ،فربد لطیفی ،کاوه تسعیری ومهرداد کشانی .لازم به ذکر است در کنار موسیقی کلاسیک ویولن ایرانی به صورت آکادمیک در این مرکز آموزش داده می‌شود.

کلاسهای پیانو در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی در روزهای شنبه و دوشنبه توسط خانم ابراهیم پور و در روزهای یکشنبه و چهارشنبه توسط آقای الماسیان برگزار می‌شود  کلاسها هفته ای یک جلسه با توجه به انتخاب استاد در آموزشگاه موسیقی برگزار می‌شود .کلاسها به صورت تک نفره و به صورت خصوصی در آموزشگاه موسیقی شرق تهران برگزار می‌شود.حضور همراه  بلامانع است.
کلاسهای گیتار کلاسیک  در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی در روزهای سه‌شنبه و پنج‌شنبه برگزار می‌شود.اساتیدی که در آموزشگاه موسیقی مشغول به تدریس هستند عبارتند از آقایان اخگر و بیات .