شعر و موسیقی دکتر مهدی فروغ

شعر و موسیقی دکتر مهدی فروغ موضوعی است که ما در این بخش به آن پرداخته‌ایم.
آواز در بین آثار موسیقی حکم نقاشی مینیاتور را دارد. نکات و مضامین صوتی آن باید از ابتدا تا انتها بکر و بدیع باشد. همانطور که خطوط و انحناهای قطعه‌ی مینیاتور در زیر شیشه‌ی ذره بین صاف و محکم و روان دیده می‌شود یک قطعه آواز هم باید در زیر ذره بین تحقیق و تحلیل از نقص و عیب عاری باشد.

شعر و موسیقی دکتر مهدی فروغ

 

چون عموما آواز کوتاه است و مجالی برای بسط آن نیست از لحاظ افاده‌ی مفهوم و معنا البته معنای موسیقی به زبان موسیقی، باید کامل باشد.به عبارت دیگر مصنف (خواننده‌ی هوشمند) فکر موسیقی خود را با رعایت شرط کامل اختصار باید بیان و توصیف کند.
کمال و زیبایی یک قطعه آواز در طرز توصیف همین فکر می‌باشد. فکر موسیقی و نحوه بیان آن هر چه مناسب تر باشد آواز بیشتر و بهتر به دل می‌نشیند.

منبع::شعر و موسیقی دکتر مهدی فروغ

رسول رهو، خواننده، مدرس و پژوهشگر موسیقی و زبان و ادب پارسی

 

آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی آموزشگاه موسیقی شرق تهران

پاسخ دهید

9 − 7 =