چرا آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

چرا آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

چرا آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی را انتخاب می‌کنیم؟

سابقه فعالیت هنری آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی بیش از پانزده سال می‌باشد. این آموزشگاه موسیقی در شرق تهران (نا رمک) واقع شده است.

موسس این آموزشگاه موسیقی، استاد حسن اعتمادی است که خود از نوازندگان و پیشکسوت در عرصه موسیقی ملی ایران می‌باشد؛ بهره مندی از تجربه‌ی بالای ایشان درامر آموزش وهمچنین مدیریت فعلی آموزشگاه، آقای حسین اعتمادی، از نوازندگان و آهنگسازان فعال درعرصه موسیقی ملی و سابقه بالای ایشان در امر آموزش موسیقی و همکاری اساتیدی به نام که در این آموزشگاه مشغول به فعالیت و تدریس می‌باشند همه و همه دلایلی است بر متمایز بودن این آموزشگاه موسیقی با دیگر آموزشگاه‌های فعال در شرق تهران.

تربیت نوازندگان متعدد درآموزشگاه موسیقی نوای محجوبی در سال‌های دور و نزدیک که هر یک از آنها خود امروز در ارکسترهای معتبر کشور و آموزشگاه‌های موسیقی در امر نوازندگی و آموزش فعالیت چشمگیر دارند خود دلیلی دیگر بر متمایز بودن نوای محجوبی با دیگر آموزشگاه‌های موسیقی نارمک می‌باشد.

آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی بهترین آموزشگاه موسیقی شرق تهران

پاسخ دهید

19 − 11 =