کلاس های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی ، آموزشگاه موسیقی شرق تهران به شرح زیر می باشد:

 

کلاس های آموزشگاه موسیقی

• تار و سه‌تار

 

کلاس های آموزشگاه موسیقی سه تارآموزش تار و سه تار در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی به شیوه‌ی کتاب تار و سه تار هنرستان موسیقی (روح الله خالقی) و آموزش سه‌تار (جلال ذوالفنون) آموزش داده می‌شود.

روزهای یکشنبه و پنج‌شنبه، استاد رامبد لطیفی این دو ساز ایرانی را تدریس می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای رامبد لطیفی اینجا کلیک کنید.

• سنتور

کلاس های آموزشگاه موسیقی سنتورآموزش سنتور در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

روزهای دوشنبه و چهارشنبه، استاد حسین همت آباده سنتور را به شیوه‌ی استاد پایور تدریس می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای حسین همت‌ آبادی اینجا کلیک کنید.

• ویولن

کلاس های آموزشگاه موسیقی ویولنآموزش ویولن در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

استاد حسین اعتمادی ویولن را ابتدا به شیوه ی کلاسیک و پس چند سال در ادامه راه به صورت تخصصی به شیوه موسیقی ایرانی و ردیف نوازی در مکتب استاد صبا ادامه می‌دهد.

روزهای شنبه و یکشنبه و سه شنبه و پنج شنبه آقای حسین اعتمادی ویولن را تدریس می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای حسین اعتمادی اینجا کلیک کنید.

روزهای شنبه استاد فربد لطیفی ویولن به شیوه ایرانی و کلاسیک را تدریس می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای فربد لطیفی اینجا کلیک کنید.

روزهای پنج شنبه استاد مهرداد کشانی در سمت مدرس ویولن با این آموزشگاه همکاری می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای مهرداد کشانی اینجا کلیک کنید.

روزهای پنج شنبه خانم نیلوفر گل بداغی ویولن را تدریس می‌کند. برای مطالعه‌ی رزومه‌ی خانم نیلوفر گل بداغی اینجا کلیک کنید.

• ویولن و ویولا

 

کلاس های آموزشگاه موسیقی ویولاآموزش ویولن و ویولا در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

استاد کاوه تسعیری مدرس ساز ویولن و ویولا به صورت تخصصی کلاسیک است.
روزهای چهارشنبه آقای کاوه تسعیری ویولن و ویولا را تدریس می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای کاوه تسعیری اینجا کلیک کنید.

• دف و تنبک

کلاس های آموزشگاه موسیقی دف و تنبکآموزش دف و تنبک در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

آقای فراز ورعی دوشنبه‌ها و چهارشنبه‌ها و استاد علیرضا زرکار سه‌شنبه‌ها مدرسان سازهای کوبه‌ای از قبیل دف و تنبک و دایره و غیره می‌باشند.

برای مطالعه‌ی رزومه‌ی علیرضا زرکار اینجا کلیک کنید.

برای مطالعه‌ی رزومه‌ی فراز ورعی اینجا کلیک کنید.

• نی

کلاس های آموزشگاه موسیقی نی

آموزش نی در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

کلاس‌های نی نوازی آموزشگاه موسیقی روزهای دوشنبه با تدریس استاد امیر آزاد برقرار می‌باشد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی استاد امیر آزاد اینجا کلیک کنید.

• گیتار و گیتار الکتریک

کلاس های آموزشگاه موسیقی گیتارآموزش گیتار و گیتار الکتریک در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

کلاس‌های گیتار الکتریک و گیتار آکوستیک و آواز پاپ روزهای سه شنبه توسط استاد علی رضا بیات تدریس می‌شود.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی علیرضا بیات اینجا کلیک کنید.

تدریس کلاس‌های گیتار الکتریک و گیتار آکوستیک و آواز پاپ، تدریس موسیقی گیتار کودکان روزهای سه شنبه و پنج شنبه توسط استاد احسان اخگراندوز و روزهای شنبه توسط آقای کریم لو می‌باشد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای احسان اخگراندوز اینجا کلیک کنید.

• پیانو

کلاس های آموزشگاه موسیقی پیانوآموزش پیانو در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

کلاس‌های پیانو توسط استاد احسان الماسیان، روزهای یکشنبه و چهارشنبه به صورت کلاسیک برقرار می‌باشد. وی کتاب‌های بیر، چرنی، هانون، اشمیت، قطعات کلاسیک و … و همچنین در کنار آن ملودی‌های ایرانی را به هنرجویانش درس می‌دهد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای احسان الماسیان اینجا کلیک کنید.

تدریس پیانو روزهای شنبه و دوشنبه توسط استاد نگار ابراهیم پور به صورت کلاسیک و در کنار آن با آهنگ‌های ایرانی برقرار می‌باشد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی خانم نگار ابراهیم پور اینجا کلیک کنید.

• آواز

کلاس های آموزشگاه موسیقی آوازآموزش آواز در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

استاد محمد کرد در این آموزشگاه روزهای یکشنبه به تدریس آواز سنتی (ردیف خوانی) مشغول می‌باشند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای محمد کرد اینجا کلیک کنید.

استاد نازنین روستا روزهای یکشنبه به تدریس آواز کلاسیک مشغول می‌باشند.

برای مطالعه‌ی رزومه‌ی خانم نازنین روستا اینجا کلیک کنید.

تدریس سلفژ توسط خانم نیلوفر بداغی در روزهای پنج شنبه برگزار می‌شود.

کلاس آقای تنها در روزهای یکشنبه برگزار می‌شود.

• موسیقی کودک (ارف)

کلاس های آموزشگاه موسیقی ارفآموزش موسیقی کودک (ارف) در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

استاد رزا صباحت روزهای پنج‌شنبه در تدریس ارف ما را یاری می‌دهند. کلاس‌های ایشان به صورت گروهی (چهار نفره) تشکیل می‌گردد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی خانم رزا صباحت اینجا کلیک کنید.

• هارمونیکا (ساز دهنی)

کلاس های آموزشگاه موسیقی هارمونیکا ساز دهنی

آموزش هارمونیکا (ساز دهنی) در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

آقای امیر آزاد مدرس این ساز می‌باشند. روز تشکیل این کلاس در آموزشگاه موسیقی دوشنبه‌ها می‌باشد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای امیر آزاد اینجا کلیک کنید.

 

• کمانچه

کلاس کمانچه نوای محجوبیکلاس کمانچه روزهای شنبه توسط استاد علی مالکی برگزار می‌گردد.

 

• فن بیان، گویندگی و مجری گری

کلاس های فن بیان و مجری گریکلاس فن بیان، سخنوری، مجری گری و گویندگی توسط خانم پیوند ملکیان برگزار می‌گردد. برای مطالعه‌ی رزومه‌ی خانم پیوند ملکیان اینجا کلیک کنید.