کلاس های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی به شرح زیر می باشد:

 

کلاس های آموزشگاه موسیقی

 

• تار و سه‌تار

تار و سه‌تار

 

آموزش تار و سه تار در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی به شیوه‌ی کتاب تار و سه تار هنرستان موسیقی (روح الله خالقی) و آموزش سه‌تار (جلال ذوالفنون) آموزش داده می‌شود.

روزهای دوشنبه و سه شنبه، استاد رامبد لطیفی این دو ساز ایرانی را تدریس می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای رامبد لطیفی اینجا کلیک کنید.

• سنتور

سنتور

 

آموزش سنتور در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

روزهای دوشنبه و چهارشنبه، استاد حسین همت آباده سنتور را به شیوه‌ی استاد پایور تدریس می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای حسین همت‌ آبادی اینجا کلیک کنید.

• ویولن

 ویولنآموزش ویولن در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

استاد حسین اعتمادی ویولن را ابتدا به شیوه ی کلاسیک و پس چند سال در ادامه راه به صورت تخصصی  به شیوه موسیقی ایرانی و ردیف نوازی در مکتب استاد صبا ادامه می‌دهد.

روزهای شنبه و سه شنبه و پنج شنبه آقای حسین اعتمادی ویولن را تدریس می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای حسین اعتمادی اینجا کلیک کنید.

روزهای یکشنبه استاد فربد لطیفی ویولن به شیوه ایرانی و کلاسیک را تدریس می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای فربد لطیفی اینجا کلیک کنید.

روزهای پنج شنبه استاد مهرداد کشانی در سمت مدرس ویولن با این آموزشگاه همکاری می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای مهرداد کشانی اینجا کلیک کنید.

• ویولن و ویولا

ویولن و ویولا

 

آموزش ویولن و ویولا در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

استاد کاوه تسعیری مدرس ساز ویولن و ویولا به صورت تخصصی کلاسیک است.
روزهای چهارشنبه آقای کاوه تسعیری ویولن و ویولا را تدریس می‌کند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای کاوه تسعیری اینجا کلیک کنید.

• دف و تنبک

دف و تنبک

 

آموزش دف و تنبک در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

استاد علیرضا زرکار یکشنبه ها در سمت مدرس سازهای کوبه‌ای از قبیل دف و تنبک و دایره و غیره می‌باشد. وی از کتاب‌های افسانه دف و شیوه دف نوازی عماد توحیدی و آموزش تنبک استاد رجبی و فربد یدالهی  و … آموزش می‌دهد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی علیرضا زرکار اینجا کلیک کنید.

• نی

نی

 

آموزش نی در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

کلاس‌های نی نوازی آموزشگاه موسیقی روزهای دوشنبه با تدریس استاد امیر آزاد برقرار می‌باشد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی استاد امیر آزاد اینجا کلیک کنید.

• گیتار و گیتار الکتریک

گیتار و گیتار الکتریک

آموزش گیتار و گیتار الکتریک در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

کلاس‌های گیتار الکتریک و گیتار آکوستیک و آواز پاپ روزهای سه شنبه توسط استاد علی رضا بیات تدریس می‌شود.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی علیرضا بیات اینجا کلیک کنید.

تدریس کلاس‌های گیتار الکتریک و گیتار آکوستیک و آواز پاپ، تدریس موسیقی گیتار کودکان روزهای سه شنبه و پنج شنبه توسط استاد احسان اخگراندوز می‌باشد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای احسان اخگراندوز اینجا کلیک کنید.

• پیانو

پیانو

آموزش پیانو در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

کلاس‌های پیانو توسط استاد احسان الماسیان، روزهای یکشنبه و چهارشنبه به صورت کلاسیک برقرار می‌باشد. وی کتاب‌های بیر، چرنی، هانون، اشمیت، قطعات کلاسیک و … و همچنین در کنار آن ملودی‌های ایرانی را به هنرجویانش درس می‌دهد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای احسان الماسیان اینجا کلیک کنید.

تدریس پیانو روزهای شنبه و پنج شنبه توسط استاد نگار ابراهیم پور به صورت کلاسیک و در کنار آن با آهنگ‌های ایرانی برقرار می‌باشد .
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی خانم نگار ابراهیم پور اینجا کلیک کنید.

• آواز

آواز

آموزش آواز در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

استاد محمد عشاق در این آموزشگاه روزهای دوشنبه به تدریس آواز سنتی (ردیف خوانی) مشغول می‌باشند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای محمد عشاق اینجا کلیک کنید.

استاد مصطفی حسینی در این آموزشگاه روزهای شنبه به تدریس آواز سنتی و تصنیف خوانی مشغول می‌باشند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی آقای مصطفی حسینی اینجا کلیک کنید.

استاد نازنین روستا روزهای سه شنبه به تدریس آواز کلاسیک مشغول می‌باشند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی خانم نازنین روستا اینجا کلیک کنید.

• موسیقی کودک (ارف)

موسیقی کودک (ارف

 

آموزش موسیقی کودک (ارف) در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

استاد مریم دادفر روزهای سه شنبه در تدریس ارف ما را یاری می‌دهند. کلاس‌های ایشان به صورت گروهی (چهار نفره) تشکیل می‌گردد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی خانم مریم دادفر اینجا کلیک کنید.

• هارمونیکا (ساز دهنی)

هارمونیکا (ساز دهنی)

 

آموزش هارمونیکا (ساز دهنی) در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

استاد احسان اخگراندوز مدرس این ساز می‌باشند. روز تشکیل این کلاس در آموزشگاه موسیقی سه شنبه ها و پنجشنبه ها می‌باشد.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی احسان اخگراندوز اینجا کلیک کنید.

• فلوت

 فلوت

 

آموزش فلوت در کلاس‌های آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی

کلاس این ساز در آموزشگاه نوای محجوبی روزهای سه شنبه تشکیل می‌گردد و مدرس استاد مریم دادفر می‌باشند.
برای مطالعه‌ی رزومه‌ی خانم مریم دادفر اینجا کلیک کنید.