ساز کودکان (اُرف)

ساز کودکان (ارف)

کلاسهای ساز کودکان (ارف) در اموزشگاه موسیقی نوای محجوبی روز‌های پنج شنبه برگزار می‌شود . مدرس و مربی کودکان سرکار خانم رزا صباحت نیا به عهده دارند.

          هنرجوهای ارف در این آموزشگاه موسیقی هفته ای یک جلسه در این کلاسها شرکت میکنند . کلاسها به صورت تک نفره و خصوصی برگزارمی‌گردد.

این آموزش ها شامل فراگیری ساز بلز و بعد از آن فلوت ریکوردرمی‌باشد.