امیر آزاد

امیر آزاد

امیر آزاد مدرس ساز نی و شمشال در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی؛ دانش آموخته‌ی مکانیک، اساتید مربوطه: محمد موسوی، فردین لاهورپور و داوود ورزیده، عضو خانه‌ی موسیقی، همکاری با گروه‌های مختلف موسیقی، همکاری با ارکستر سنتی صدا و سیما و سابقه‌ی تدریس در آموزشگاه‌های آزاد هنری