حسین اعتمادی مدیریت آموزشگاه

حسین اعتمادی مدیریت آموزشگاه

حسین اعتمادی مدرس ویولن و مدیریت آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی؛

دانش آموخته‌ی رشته‌ی عمران، اساتید مربوطه حسن اعتمادی، وحیدی آذر و ابراهیم لطفی، عضو درجه یک خانه‌ی موسیقی، همکاری با واحد موسیقی صدا و سیما در سمت نوازنده، آهنگساز و ناظر ضبط، همکاری با ناشران موسیقی در سمت آهنگساز و تولید و نشر آثار متعدد موسیقایی، اجرای کنسرت‌های متعدد داخلی و خارجی با ارکسترهای مختلف در سمت نوازنده، آهنگساز و رهبر ارکستر.