حسین همت آبادی

حسین همت آبادی

حسین همت آبادی مدرس سنتور آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی؛ اساتید مربوطه فرامرز پایور، سرپرست گروه موسیقی همت، اجرای کنسرت‌های متعدد داخلی و خارجی، نوازنده‌ی سنتور ارکستر مضرابی به رهبری استاد دهلوی، سابقه‌ی بالای تدرس و منتخب استاد پایور.