علیرضا زرکار

علیرضا زرکار

علیرضا زرکار مدرس سازهای کوبه‌ای در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی، ساز تنبك را نزد اساتيد مجرب آقايان رضا صيرفی، ناصر فرهنگ‌فر و بهمن رجبی فرا گرفت. وی ساز دف را نزد آقايان بيژن كامكار و احمد خاك طينت آموخت. وی از سال ١٣٧٥ تدريس در آموزشگاه‌های موسيقی را آغاز كرد.
از سال ١٣٨٦ گروه كوبه‌ای كنج را شامل خردسالان و بزرگسالان تشكيل داد وی عضو كانون مدرسان وزارت ارشاد می‌باشد. همچنین وی از اعضای خانه موسیقی می‌باشد و اجراهای متعدد با گروه‌های مختلف موسیقی از دیگر فعالیت‌های هنری ایشان می‌باشد.