سازهای پاپ

کلاسهای سازهای پاپ ، کلاسهای گیتار پاپ کلاسیک و گیتار الکتریک در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی در روزهای سه شنبه و پنج شنبه برگزار می‌شود.اساتیدی که در این آموزشگاه موسیقی مشغول به تدریس هستند

عبارتند از آقایان اخگر و بیات . کلاس‌ها به صورت تک نفره وخصوصی برگزار می‌گردد.

سازهای پاپ