رزا صباحت

رزا صباحت

رزا صباحت نیا فارغ التحصیل رشته ی موسیقی از دانشگاه سوره، عضو درجه یك خانه موسیقی، مدرس پیانو و موسیقی كودك (ارف)، همكاری در كنسرتهای آموزشی-پژوهشی در آموزشگاه موسیقی نوای محجوبی