رضا نوروزی

رضا نوروزی

رضا نوروزی ​فراگیری ساز سنتور از سال ۱۳۸۰ نزد اساتید احمد نودهی، سپهر رفیعیان، رامین صفایی، پویا سرایی، مجید کیانی، مهیار طریحی و اردوان کامکار.
فراگیری ساز کمانچه از سال ۱۳۸۹ نزد اساتید حسین اعتمادی، علی اکبر شکارچی، مسلم علیپور و اردشیر کامکار