فراز ورعی

فراز ورعی

فراز ورعی کارشناسی ارشد در رشته فلسفه،

شاگردی خدمت استاد علیرضا زرکار و استاد عمران فروزش،

همکاری با گروه کوبه‌ای کنج از سال 92،

مدرس سازهای کوبه‌ای در آموزشگاه نوای محجوبی و تدریس در سایر آموزشگاه‌ها