نیلوفر بداغی

نیلوفر بداغی

نیلوفر بداغی مدرس ویولن در آموزشگاه نوای محجوبی

فارغ التحصیل هنرستان موسیقی
اساتید : آقای حسین اعتمادی، خانم‌ها پندار پارسی، منیکا لران، فرناز خاک پور